top of page

החנות שלנו

כל הנעליים והסנדלים שלנו עשויות בעבודת יד מלאה ובשימוש בשיטות וטכניקות מסורתיות,  על יד בעלי מלאכה מיומנים ומקצועיים מהאחרונים שנותרו בישראל...

על דגלנו תפורים ערכים כמו:

הקפדה על איכות, סחר הוגן, כלכלה מקיימת, מורשת ואהבת ישראל.

גם החומרים שאנו משתמשים בהם מקומיים ומיוצרים כולם בישראל.

העורות, הצבעים, העקבים ואפילו הסוליות והאבזמים... כולם מקומיים!

אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בשימור המורשת והמלאכה ולהתחדש בזוג סנדלים או נעליים המיוצרות באהבה

bottom of page